Museumbezoek

Museumbezoek

“De ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het hebben van nieuwe ogen”

 

Samen kijken naar kunst en reflecteren op je eigen innerlijke wetten, dat staat centraal in het museumprogramma. Niet de feitelijke informatie over het kunstwerk, maar de beleving van kunst staat centraal. In de rondleidingen werken we met Visual Thinking Strategies (VTS), een methodisch groepsgesprek waarin deelnemers gezamenlijk opzoek gaan naar de betekenis van wat zij zien in een kunstwerk.

VTS dient daarbij als basis voor zelfonderzoek. VTS helpt om een gedachtegang inzichtelijk te maken en via beeld te bezinnen op een persoonlijke ontwikkelingsvraag. In gesprek met kunst leer je meer over hoe je in het leven staat en kijkt naar de wereld om je heen.

Wil je meer leren over kunst en over jezelf?
Bekijk de programma’s op maat bij tentoonstellingen en vaste collecties, zowel binnen als in de openlucht.
In groepsverband of individueel, aangepast aan de Corona maatregelen.

 

Over VTS

Hoe kan je leren aandachtig en zonder oordeel waar te nemen?

Museum educator Philip Yenawine van MOMA New York en cognitief psychologe Abigail Housen ontwikkelden Visual Thinking Strategies (VTS) met als doel museumbezoekers aandachtig te leren kijken en inzicht te verschaffen in de eigen perceptie.

VTS is een methodisch groepsgesprek waarin de deelnemers opzoek gaan naar de betekenis van wat zij zien in een kunstwerk. Via verwarring, verwondering en verrijking stimuleert dit proces cognitieve en communicatieve vaardigheden.

Als VTS gespreksleider stel ik zorgvuldig geformuleerde vragen om het kijk- en denkproces van deelnemers aan te wakkeren. De meervoudige betekenissen die de deelnemers uit het werk halen kunnen naast elkaar bestaan.

De deelnemers observeren, speculeren, redeneren en dragen daarvoor bewijs aan uit wat zij zien. Hoe zij komen tot een antwoord is belangrijker dan ‘het goede antwoord’. Zij kijken met een open houding, waarbij het oordeel even uitgesteld wordt.Met VTS laveren de deelnemers tussen verschillende mogelijkheden die het beeld toont. Zowel het eigen denkproces, als het denken als groep zijn belangrijk. Samen zie je meer.

“To construct meaning with personal conviction as they follow where their curiosity leads”. (Philip Yenawine)

Voor meer informatie kijk op http://www.vtsnederland.org

 

Programma’s in het museum:

Kijken als avontuur

 Aandachtig kijken naar kunst helpt je om scherper te denken en helder te communiceren over wie je bent en waar je voor staat. 

We verhelderen je persoonlijke morele vragen met inzichten uit de esthetica. Esthetica is een filosofisch vakgebied dat ons leert dat we niet alleen via cognitie, maar ook via de zintuigen en lichamelijke sensitiviteit tot belangrijke kennis komen die we doorgaans weinig aanspreken.

Voor wie?

 

  • Voor wie aandachtig wil leren waar te nemen
  • Voor wie meer wil leren over kunst en zichzelf
  • Wie met een team op een speelse manier naar een complex vraagstuk op de werkvloer wil kijken

 

Aanpak:

De rondleidingen worden op maat aangeboden, afhankelijk van de wensen en behoeften van de deelnemers. Globaal bestaan de rondleidingen uit een voorgesprek, een rondwandeling en een afsluitend gesprek.

Tijdens het voorgesprek stelt elke deelnemer een vraag of thema vast van waaruit hij naar de werken in de tentoonstelling gaat kijken.

In de rondwandeling gaan de deelnemers langs de werken via een bepaalde route met een of meerdere kijkopdrachten. 

Deze kijkopdracht kan via audiotour, in groepsverband of met mij als facilitator één op één gegeven worden.

In het afsluitende gesprek kijken de deelnemers terug op wat de kijkopdrachten hebben opgeleverd met betrekking tot het thema of de leervraag.

 

 

Wat levert het op?

  • Je leert nauwkeurig waarnemen
  • Je verwerft inzicht in je eigen perceptie
  • Je kan je eigen overtuigingen kritisch onder de loep nemen

Praktische informatie:

Duur:
Een rondleiding van een dagdeel duurt 2 tot 4 uur.

Locatie:
Vrijwel elk Kunst museum in Nederland. Ook musea in de openlucht en beeldentuinen zijn mogelijk.

Kosten:
De prijs is een richtlijn, mede afhankelijk van de duur van de rondleiding, de doelgroep en het aantal deelnemers. Tot 10 deelnemers bedraagt de rondleiding van een dagdeel 750 euro inclusief voorbereiding, exclusief reiskosten, museum entree en BTW.