Moreel Kompas

"Dat is het mooie wat kunst doet toch? Ons leren mens te zijn."
Lucas de Man

Mijn Moreel Kompas

Een moreel kompas geeft richting bij het maken van keuzes voor het ‘juiste’ handelen. We vormen ons intern moreel kompas gedurende ons hele leven, als een spier die je traint of een kunstwerk in wording.

Door ingrijpende gebeurtenissen kan ons moreel kompas verstoord raken. Door op te gaan in de waan van de dag kunnen we het contact met ons moreel kompas verliezen. Het is niet altijd makkelijk om je in elke situatie te richten op ‘het juiste’. Het juiste als een keuze die voor jou te rechtvaardigen is als professional, als mens, en als lid van de gemeenschap. Het vinden van richting, het ‘herijken’ van je kompas vraagt om kritisch denkvermogen, reflectie en de spiegels van anderen om je heen.

In de training ‘Mijn Moreel Kompas’ gaan we oefenen in morele oordeelsvorming en krijgen we zicht op de waarden die achter onze keuzes schuilgaan. De training biedt tools om zicht te krijgen op je moreel kompas en helpt je daarmee richting te geven bij keuzes voor ‘het goede handelen’ in ons werkende en sociale leven.

 

Trouw aan je moreel kompas, als een spiegel waar je s’avonds in kan kijken.

 

Wat is het goede om te doen? Wat is goed leven?

Ondanks de inzichten van denkers van alle tijden die zich over deze vragen bogen, blijft deze vraag ons bezigen. Wat we kunnen vaststellen is dat een sluitende ethische theorie over ‘het goede handelen’ niet vast te stellen is. Maar desondanks worden we vaak genoeg met deze vraag geconfronteerd. Sinds religie in de westerse wereld in mindere mate als richtinggevend kompas fungeert, zullen we zelf door onze keuzes en dilemma`s moeten navigeren. De training ‘Mijn Moreel Kompas’ helpt je daarbij.

Voor wie?

  • Bestuurders, geüniformeerde beroepen en hulpverleners die te maken hebben met ethische dilemma’s
  • Voor professionals die individueel of als team beslissingen moeten nemen over complexe casuïstiek.

Aanpak:

Deze training bestaat uit een dag of dagdeel. In het eerste deel is er een korte interactieve lezing over morele oordeelsvorming. Daarna wordt de casuïstiek van de deelnemers geïnventariseerd. De deelnemers kiezen een casus die het uitgangspunt voor het moreel beraad: Een gespreksmethode om een moreel dilemma als groep te analyseren en tot een besluit te komen. De training kan gecombineerd worden met museumbezoek. 

Bij een dagvullend programma gaan de deelnemers in het tweede deel in duo’s met reflectie opdrachten aan de slag om zicht te krijgen op wat hen drijft bij het maken van morele beslissingen.

Wat levert het op?

  • Je kent de verschillende ethische theorieën
  • Je hebt inzicht in de waarden die jou of jullie als team richting geven bij het maken van keuzes
  • Je vindt een antwoord op je dilemma vraag die je naar jezelf en je omgeving kan rechtvaardigen

 

 

Praktische informatie:

Duur:
De training duurt een dagdeel van 3 uur of een hele dag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Aantal deelnemers:
Maximaal 12 deelnemers

Locatie:
Nader te bepalen.

Kosten:
De prijs is een richtlijn, mede afhankelijk van het aantal bijeenkomsten. Een training van een dagdeel kost 750 euro inclusief voorbereiding, exclusief reiskosten en BTW.